Privacy Policy

Our website address is: https://contactform.xn1.eu

Условия за ползване / Тези условия се отнасят за всички потребители на сайта и услугите.

С използването на сайта или услугите, Вие приемате тези Общи условия

Информация за нас/ Сайтът се управлява и е собственост на WBC Development – гр. София

Административна поддръжка/ Atlas Solutions SLLC

Промени в тези условия/ Собственика си запазва правото да променя общите условия, по собствена преценка или във връзка с настъпили промени в законодателството, при промени в условията потребителя ще бъде уведомен чрез съобщение на първа страница на сайта.

Допълнителни условия/ Нашите услуги нямат допълнителни условия.

Достъп до сайта/ Сайта е със свободен достъп без регистрационен режим. Собственика си запазва правото да прекрати достъпа до сайта изцяло или частично без предизвестие. Собственика няма да носи отговорност пред Вас или която и да е трета страна за невъзможност, промяна, спиране или оттегляне на Сайта или Услугите, както и всякакви функции, части или съдържание на Сайта или Услугите по всяко време за всеки период,  с изключение на платените услуги.

Отговорности на потребителя/ Съдържанието, на сайта е общо достъпно но не е препоръчително да копирате дословно информацията от него, моля да положите усилия и информацията във вашия сайт да е оригинална и отговаряща на вашите потребности, при прекопиране дословно на информация от структури в internetGoogle отчита некоректни действия и понижава рейтинга на сайта който използва информация за лична употреба по този начин !

Приемливо използване на сайта и услугите/ Потребителя носи отговорност за използването на сайта и услугите предоставени в него.

Лични данни/ Сайта не събира и не съхранява лични данни.

Последни промени: 18 APR 2022

< Обратно в сайта


web Agent | WBC /Pro. version: 20 NOV /2022