клиентски No … кашони

< Обратно

За оферта

Ако имате кл. No .../ или сме ви издавали фактура

( Всички наши клиенти след първата поръчка получават кл. No ... )

1. Може да поискате оферта до 4 бр. продукти едновременно

2. Въведете вашия Клиентски номер.

3. Ако сте фирма и сме ви издавали фактура, въведете само вашия Булстат.

4. е-mail: kashoni.eu@abv.bg

5. M: 0890339991

( Viber ready )

Задължително
Задължително
Задължително
Задължително
Не е задължително

Продукт No 2/ не задължително

Задължително
Не е задължително
Не е задължително

Продукт No 3/ не задължително

Задължително
Не е задължително
Не е задължително

Продукт No 4/ не задължително

Задължително
Не е задължително
Не е задължително
не е задължително

ново запитване

< Обратно в сайта


webAgent | WBC